Management coach

Bij een management coachtraject staat het coachend leiderschap centraal. We bespreken je functioneren als manager, coördinator, teamleider de organisatiecultuur en de kwaliteiten die nodig zijn om integraal of centraal te managen. Ik maak je bewust van je blinde vlekken en zorg voor een betere werkrelatie met bestuurders, collega’s en medewerkers.

Het kan eenzaam zijn aan de top. Als manager heb je niet direct een vertrouwenspersoon waarmee je over jouw eigen ontwikkeling kan praten. Het kan best zijn dat je zakelijk succesvol bent, maar dat dit wel een enorme wissel trekt op je gezinsleven. Dat er spanning ontstaat in je relatie, met je gezin en hoe is het me je gezondheid? Hoe zorg je voor balans en nog beter hoe kun je die behouden?

Management coaching helpt je bij het verkrijgen van nieuwe inzichten over jouw persoonlijk leiderschap. Jouw situatie, werk en privé, staat daarin centraal. Door middel van de coaching, waarbij we ook gebruik kunnen maken van de ODC meting krijg je een heldere visie over jezelf in de rol van leidinggevende maar ook als en hoe je dat kunt inzetten om je doelstellingen te behalen. Je kwaliteiten worden zichtbaar voor medewerkers, collega’s en je leidinggevende. Je kunt je volledig ontplooien als manager.

Als management coach haal ik managers uit de “waan van de dag”. Ik durf je aan te spreken en te spiegelen op een sympathieke wijze, waardoor je met andere ogen naar jezelf en anderen gaat kijken. De neiging is vaak naar medewerkers en de omgeving waarin je verkeerd te kijken. Als manager ben jij echter verantwoordelijk. Jij moet dus een transitie doormaken en werk maken van het ontwikkelen van mede-verantwoordelijkheid bij je zelf voordat er echt verbeteringen optreden in de organisatie.

 

Management coach vragen:
  • Hoe kan ik de juiste verbinding creëren tussen de directie en mijn medewerkers?
  • Hoe kan ik efficiënter met mijn tijd omgaan?
  • Hoe kan ik mijn natuurlijke leiderschapskwaliteiten ontwikkelen?
  • Hoe kom ik naast de dagelijkse hectiek aan mijn eigen doelen toe?
  • Hoe ga ik beter om met afspraken die niet nagekomen worden?
  • Hoe ga ik om met de verschillende werkstijlen en persoonlijkheden van mijn team?
  • Hoe kan ik als manager bijdragen aan de sociale cohesie op de werkvloer?
  • Hoe creëer ik meer balans in autonomie geven en controle nemen?