Ana van den Bosch - voormalig manager zorg GCA

Ana van den Bosch - voormalig manager zorg GCA

Samenwerken met Henk-Jan heb ik als constructief en inspirerend ervaren. Een coach van alle markten thuis!

Binnen GCA was Henk-Jan als veelzijdige coach op meerdere vlakken van meerwaarde. Naast het coachen van zelforganiserende teams was hij voor mij, in de rol van manager en MT lid, een sparringpartner.

Henk-Jan was instaat om op persoonlijke wijze het proces, ieders rol en positie voortdurend in ogenschouw te houden. Hij verstevigde en faciliteerde 'het leren' zonder te sturen en juist naast medewerkers te staan. Het gebruikmaken van de ODC in persoonlijke coaching bleek een mooi instrument voor medewerkers om te reflecteren en tot ontwikkeldoelen te komen.

Naast zijn vakkundigheid en senioriteit, vind ik Henk-Jan een prettig persoon waardoor ik het samenwerken als zeer plezierig heb ervaren.