Silvia Timmer - Raad van Bestuur, Zorgverlening Het Baken

Silvia Timmer - Raad van Bestuur, Zorgverlening Het Baken

Henk- Jan Tromp heeft het vermogen zonder waardeoordeel het gesprek aan te gaan. Dit is belangrijk als je echt wilt weten wat de ander bezighoudt, en de ander wilt leren kennen opdat coaching en ondersteuning zinvol zijn. Een essentiële basisvoorwaarde, en kritische succesfactor om met leervragen of ontwikkelvragen aan de slag te kunnen gaan. 

Zeker in een samenleving waarin het steeds gewoner wordt om via sociale media ongebreideld uiting te geven aan meningen en opvattingen, is van belang het gesprek aan te gaan. Een mening of opvatting ventileren is een strikt eenzijdig actie. De dialoog aangaan, en het echt willen horen van wat de ander drijft of bezighoudt is een wederkerig proces . Dat vraagt oprechte interesse in wat de ander ànders maakt. 
Die kunst verstaat Henk-Jan Tromp en dat maakt hem een waardevolle coach, ook omdat hij het weet over te dragen. Hij heeft Het Baken geholpen de complexe veranderingen waar de ouderenzorg voor staat onder ogen te zien en bespreekbaar te maken welke verandering van mindset noodzakelijk is. Het is de start van de bewustwording, die nodig is om -in dialoog met allerlei stakeholders - de ouderenzorg ook voor de toekomst toegankelijk te houden. 
Het aangaan van de dialoog betekent het uitstellen van het eigen oordeel. Dat proberen we nu in de praktijk te brengen.