ODC meting

De ODC (Odin Development Compass ODC) is een uniek meetinstrument dat zelfinzicht geeft en succesvol maakt. De succesfactor berust op het unieke karakter van de ODC, die het mogelijk maakt om onbewuste drijfveren in beeld te brengen. Daarmee is de ODC de enige assessmenttool die de natuurlijke kracht van iemand gefundeerd aantoont. De ODC-meting geeft mensen zeer specifieke handvatten om succesvolle authenticiteit te ontwikkelen in werk en privé. 

Aan de basis van de ODC ligt het gedachtengoed van de analytische psychologie van Carl Gustav Jung. De ODC-meting is gebaseerd op langjarig onderzoek, ontwikkeling en validatie door Odin company. De betrouwbaarheid van de ODC is volgens gangbare maatstaven 84%.

ODC helpt mensen en teams vanuit hun natuurlijke kracht succesvol te zijn. ODC geeft fundamenteel inzicht in werkelijke én aangeleerde kwaliteiten en maakt het daarmee mogelijk scherp en met hoge voorspellende waarde te matchen op een functieprofiel.

Wie bekend is met zijn of haar eigen competenties, sterktes en zwaktes, drijfveren, eigen gedrag onder stress, of eigen ‘schaduwkant’, beschikt daarmee ook over handvatten voor succesvol werken en leven. Of het nu gaat om de oriëntatie op of geschiktheid voor een volgende functie, het verklaren van het vastlopen in de huidige (werk)omgeving, of het evalueren van de kwaliteiten van een team, ODC biedt hét instrument om snel en effectief tot de juiste interventies te komen, met als doel en resultaat beter functionerende en prettiger levende mensen.  ODC meet, anders dan alle andere (ontwikkel-) assessment instrumenten, ook de onbewuste drijfveren van kandidaten.

 

Wat is het beoogde effect van het gebruik van de ODC in organisaties?

Op diverse kruispunten in loopbaan en leven kan de ODC-meting het verschil maken. Ben je écht geschikt voor die positie? Is die volgende stap een goed idee? Waarom loopt mijn favoriete medewerker hier vast? Hoe krijg ik inzicht in de competenties van mijn team? Vormen deze twee managers de juiste match om dit veranderingsproces te leiden?

"Wie zich bewust is van zijn drijfveren, zijn sterke kanten én zijn schaduwkanten, heeft de sleutel in handen tot succesvol werken en leven. Natuurlijk potentieel is immers gemakkelijk en duurzaam ontwikkelbaar door middel van training of coaching."

 

De ODC-meting:

  • biedt een heldere scheiding tussen natuurlijke kracht en aangeleerd -en daarmee kwetsbaar- gedrag;
  • biedt inzicht in natuurlijke competenties, ontwikkelbare competenties en moeilijk ontwikkelbare competenties;
  • helpt succesvolle teams samen te stellen op basis van wérkelijke kwaliteiten;
  • geeft zicht op onbewuste drijfveren;
  • voorspelt functioneel én disfunctioneel gedrag onder (grote) stress.

De diepgang die daarmee bereikt wordt, is een goede voorspeller voor gedrag onder grote druk.

Snelheid geeft de ODC ook in termen van doorbraak in vaste patronen. Uit de praktijk van personal coaching en teamcoaching blijkt dat het verdiepende inzicht dat de ODC genereert in eigen onbewuste drijfveren, een versnelling en verdieping geeft in het bewustzijn van eigen verlangens, mogelijkheden en aangeleerd gedrag. Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden; met de ODC krijgt groei en ontwikkeling een impuls vanuit eigen werkelijke drijfveren. Hierdoor is de beweging tot gedragsverandering natuurlijker, sneller en duurzamer.

Specifiek aan ODC is de meting in tekst én beeld. Hierdoor meet de ODC naast wat je weet (cognitief) ook je voorkeuren (associatief) uit je individuele en collectieve onderbewustzijn. Dit genereert inzicht in het gedrag dat je toont, hetgeen in de meting tot uiting komt. Het grootste deel van ons dagelijks gedrag wordt namelijk aangestuurd vanuit onderbewuste patronen.

De ODC meting is web-based en in korte tijd in te vullen op zowel pc als tablet, in elke browser. De ‘uitslag’ is snel beschikbaar.