José

Het traject van coaching door Henk-Jan heb ik als betrokken, respectvol en professioneel ervaren! Hij heeft een actief luisterende houding en een positief bemoedigende en inspirerende manier van communiceren; zonodig kan hij je confronteren en spiegelen en vraagt door. Mijn 'verhaal' en mijn behoeften stonden daarbij centraal waardoor ik verder kon groeien en ontwikkelen. Zijn professionele wijze van coaching zet je aan het denken en brengt je bewust verder in je eigen persoonlijk veranderproces; het onderkennen en benutten van 'vrijheid' als mogelijkheid om te kiezen hoe ik me wil verhouden tot datgene wat er gebeurt. 

"Hoe de wind waait daar heb je geen invloed op, wel op hoe je de zeilen zet"

Henk-Jan helpt je als coach om de zeilen zo te zetten dat je positief 'voortgaat'!